Bir kimseye bir günahı işleyip işlemediği sorulduğunda inkâr etmesi caiz midir?
Caiz ve iyidir. İnkâr, tövbe demektir.
15 Haziran 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar