Şâfiî birinin normalde hayzı 7 gün sürüyorken bu ay stresden ötürü 10 gün sürmüş ve hâlâ da devam ediyor olsa, oruçlarını tutabilir mi?
Şâfiî’de 15 güne kadar gelen kan hayızdır. Oruç tutamaz. Sonra bunları kaza eder. Hanefî mezhebini taklit etmek için bir özür yoktur.
8 Haziran 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar