Nakşibendiyye yolunun büyükleri, isimler ve sıfatları bırakıp zât-ı ilahiyyeyi isterler sözündeki isimler ve sıfatlardan maksat nedir?
Seyri sülükda sâlik Allahü tealanın isimlerini ve sıfatlarında seyreder; onun isim ve sıfatlarının hâliyle hâllenir. Yani bu isimler ve sıfatlar onda tecelli eder. Nakşî yolunda, bunlar ikinci planda kalır; zâtını tanımak önde gelir.
8 Haziran 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar