Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Câmideki imamın Ehl-i sünnet olduğunu araştırmamız gerekir mi? Bunu nasıl anlarız? Nasıl sormak gerekir?
Hâli mechul olana hüsnü zan edilir. Sormak, araştırmak tecessüs olur; câiz değildir.


10 Nisan 2012 Salı
Alakalı Başlıklar