Selefiler, namazda her tekbirde elleri kaldırmanın sahih hadislere dayanmasından dolayı “Ebu Hanife mi daha iyi bilecek Resulullah mı? Mezheb taassubu yapmayın” diyor. Bunlara nasıl cevap vermeliyiz?
Resulullah’ın elini kaldırmadığına dair sahabeden rivayet, kaldırdığına dair rivayetten daha kuvvetli olduğu için Ebu Hanife de elini kaldırılmamıştır ve el kaldırmayı men etmiştir. elini kaldırdığına dair rivayetler mensuhtur veya hususî bir sebebe mebnidir, şeklinde tefsir olunmuştur. Bu, usulden haberi olmayanlara yakışan cahilce bir sözdür.


8 Haziran 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar