İslâm hukukuna göre, müslüman bir devletin şeriat ile yönetilmesi zorunlu mudur? İslam hukuku ile idare etmeyen idareciler bundan mesul müdür?
Müslüman devlet diye İslâm hukukuna göre idare edilen devlete derler. Her Müslümanın, İslâm hukukunu -hususi hayatında olsun- tatbik etme vecibesi vardır. İslâm hukukunu tatbik etmeyen devlet Müslüman devlet değildir. Bu bir rejim meselesidir ve her zaman idarecilerin elinde olan bir şey değildir.
12 Mayıs 2019 Pazar
Alakalı Başlıklar