Hazret-i Muaviye’nin, Mi’rac için “Sadık bir rüyadır” sözü doğru mudur?
Böyle bir rivayet vardır. Sıhhati zayıf olabilir. Mi’rac’ın ruh ve beden ile beraber olduğunda ittifak olduğuna göre, bu söz diğer Mi’raclar için olsa gerektir. Resulullah’ın birden fazla Mi’rac’ı olmuştur. Meşhur olanı ruh ve bedenledir. Kaldı ki ittifaktan evvelki ihtilaflar muteber değildir.


7 Mayıs 2019 Salı
Alakalı Başlıklar