Zevceme sinirle bir daha kardeşine gidersen bitti dedim. O gitti. Şimdi talak oldu diye beni istemiyor. Ben talak vermek için demedim. Boşanma olur mu?
Talâk niyetiyle söylememişse talâk olmaz. Erkeğin beyanı muteberdir.


19 Nisan 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar