Bıyığın İslâmiyetteki yeri nedir? İmam Şâfiî’den gelen, bıyıksız bir erkeğe bakmak mekruh rivayeti doğru mudur? Bir erkeğin bıyıksız olması mahzurlu mudur? Menfi bir intiba uyandırmamak maksadıyla bıyık kesmek câiz midir?
Hazret-i Peygamber, “Bıyığınızı kırkınız, sakalınızı uzatınız” buyurmuştur. Bıyıkların, kaş uzunluğunda olması sünnettir. Bıyık da sakal gibidir. Sakalı kesmeyi özür haline getiren sebepler varsa, bıyık da kesilebilir. Mamafih bu zamanda çok yadırganmamaktadır. İmam Şâfiî’den rivayet edilen sözün mânâsı başkadır. Henüz bıyığı bitmemiş parlak genç oğlanlara bakmamak hususundadır.


8 Nisan 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar