Umumun hakkı olan boş meraları şahsına kullanmak câiz midir?
Meralar, umumun mera olarak kullanması (hayvanlarını otlatması) içindir. Burada ev, bina yapmak, tarla açmak câiz değildir.


8 Nisan 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar