Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Din dersi hocamız, tasavvufun Hind alt kıtasından yayıldığını söyledi. Doğru mudur?
Tasavvuf, Resulullah’a kadar uzanan bir disiplindir. Sahabilerin hepsi tasavvufta kemale gelmiştir. Zira peygamberin bir vazifesi de irşaddır. Bunlardan ikisinin yolu devam etmiştir. Hazret-i Ebu Bekr’den Nakşibendîlik; Hazret-i Ali’den Kâdirîlik gelmiştir. Diğer tarikatlar bunlardan birine mülhaktır. Tasavvuftaki bazı ritüellerin, Hind an’anesine göre adlandırılması, Hindistan’dan doğduğunu göstermez veya tasavvufun Hindistan’da da olması Hind menşeli olduğunu göstermez. Hristiyan ve Yahudi geleneğinde de kendilerince bir tasavvuf telakkisi vardır.


5 Nisan 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar