Osmanlı’ya Kalan Miras kitabınızda “Yezid halife olunca, Ubeydullah bin Ziyad’ı Kûfelilerin isteği üzerine bu şehre vali yaptı. İbn Ziyad bu şehre geldiğinde şehri karmakarışık buldu ve halkı itaate davet etti. Bunun üzerine yüzlerce isyancı Hazret-i Hüseyn’i halife ilan ederek valinin evini sardı” yazmışsınız. İbn Ziyad’ı Kûfe halkının isteği üzerine vali yaptıysa, Kûfe halkı niçin ayaklandı ve Hazret-i Hüseyin’i istediler?
İbn Ziyad, örfî idare ilan etti. Gece sokağa çıkma yasağı koydu. Yatsı namazlarını uzun surelerle kıldırıp; milleti evine yollardı. Böylece sıkı tedbirlerle asayişi temin etti. Halk bundan da memnun olmadı.
5 Nisan 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar