Rıfat Börekçi kimdir?
Ankara hükümeti kurulduğu zaman Ankara müftüsü idi. bir kandil veya bayram münasebetiyle padişaha tebrik telgrafı çekmişti. Zamanın sadrazamı Ferid Paşa ise, bir müftünün padişaha doğrudan yazamayacağını, şeyhülislâmlık vasıtasıyla yazmasının bürokrasi icabı olduğunu söyleyince, İstanbul’a muğber, hatta düşman oldu. Bunun üzerine Ankara hareketinin yanında yer aldı. Sonra Diyanet İşleri Reisi oldu. Ankara’yı her türlü tasarrufunda ve inkılabında destekleyen çağdaş bir din adamıydı.


31 Mart 2019 Pazar
Alakalı Başlıklar