Kadın sünneti var mıdır?
Kadın sünneti, İslâmî bir şey değildir. Afrika’da ve bazı bedevîler arasında adettir. Mütehassıslarından anladığımıza göre, her tarafta aynı şekilde değildir. Afrika’da tatbik edilen kadın sünneti, klitorisin kesilmesi şeklindedir ve kadının şehevî hislerini yok eden, lüzumsuz, hatta zararlı bir tatbikattır. Resulullah’ın böyle bir şeye izin vermesi tasavvur edilemez. Bedevîler arasındaki usul, kadının daha çabuk ve çok lezzete ulaşması maksadına matuf olarak, klitoris üzerindeki derinin alınmasıdır. Bugün Amerika’da da bazı kadınların, daha çok zevk hâsıl etmesi için “clitoral hood” denilen bu usulü tatbik ettiği biliniyor. Hazret-i Peygamber’in bunu men etmediği rivayeti vardır. Bu, dinen lüzumlu olduğu manasına gelmez. Hazret-i Peygamberin emir ve yasakları bazen dinîdir; bazen ictihadîdir. Dinî olsa Eshab-ı kiram arasında yayılır; Müslümanlar arasında meriyülicra olurdu.
31 Mart 2019 Pazar
Alakalı Başlıklar