Arapça’nın diğer lisanlara üstünlüğü var mıdır?
Hadis-i şerifte, “Üç şeyden dolayı Arabları sevin: Ben Arabım. Kur’an-ı kerim Arapçadır. Cennet ehlinin lisanı Arapçadır” buyuruldu (Hâkim, Müstedrek). Arapça, Kur’an-ı kerimin ve Cenab-ı Peygamber’in lisanıdır. Cennet ehli Arapça konuşacaktır. Bu sebeple Arapça, diğer lisanlardan efdaldir, üstündür. Arapça öğrenmek ibadettir. (İbni Abidin) Bu naklî delillerden başka Arapça’nın üstünlüğü akıl ile sabittir. Arapça, kelime türetmeye müsait bünyesi, her manayı karşılayan milyonlarca kelimesi ile dünyanın en zengin ve en mükemmel lisanıdır.
24 Mart 2019 Pazar
Alakalı Başlıklar