“Fethetmek” fiilinin hususi bir manası var mı? Kâfirlerin yaptığına fetih denebilir mi? Tarihte Sultan Mehmed’den başka Fâtih adıyla anılan başka kimse var mıdır?
Açmak,  bir toprağı zaptetmek manasına Arapçadır. Fetih ile cihadın mutlaka bir irtibatı olmaz. Harbde toprak alınırsa fetih olur. Gayrı müslimlerin aldığı yerler için de fetih kullanılır. İstanbul'u fethettiği için Sultan Mehmed’e bu isim verilmiştir. İstanbul’un fethini müjdeleyen hadis-i şerif'te fetih kelimesi geçiyor. Tarihte Fâtih diye anılan başka kimseler de var. Mesela Normandiya Dükü Fâtih William var; İngiltere'ye fethetmiştir.
24 Mart 2019 Pazar
Alakalı Başlıklar