Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Londra’da Pakistan asıllı Barelviler adında bir topluluk var. Bunlar Ehl-i sünnet midir?
Berilevîler, büyük Hanefî Hind âlimi Ahmed Han Berilevî’nin yolundadırlar. Ehl-i sünnet bir topluluktur.


6 Nisan 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar