Ebussuud efendi için kullanılan sekaleyn kelimesi ne manaya gelmektedir. Yani kelimenin kökü nedir?
Sekal, ağırlık demektir. Sekaleyn, insan ve cin manasına gelir. Resulü’s-Sekaleyn, gavsu’s-sekaleyn, müftiyyü’s-sekaleyn gibi.


19 Mart 2019 Salı
Alakalı Başlıklar