Kadınların yüzlerini örtmesi müctehid âlimlere göre en azından müstehab, hatta Hanbeli ve Şâfiîde vâcip görüşü de olduğuna göre, bir kimse kadınların yüzünü kapatması hükmünü beğenmese, müstehaplığını da inkâr etse küfre düşer mi?
Müstehabı inkâr veya ihtilaflı meselelerde inkâr küfür değildir. Hakkında ibaresi açık ve delaleti sarih âyet-i kerime ve hadis-i şerif olmayan bir şeyi inkâr küfür olmaz.


2 Mart 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar