Kasaba, manava borcu varken, lüks gıdalar yemek ve lüks eşya kullanmak câiz midir?
Elinde zaruri ihtiyaçtan fazla malı veya parası olan hemen borcunu ödemelidir.


6 Nisan 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar