Borcunu veremeyen fakirleri sıkıştırmak haram mıdır?
Borcunu ödeyecek malı veya parası yoksa, borçluya mühlet vermek vâcibtir. Varsa, sıkıştırmak, hatta icra marifetiyle borcunu tahsil etmek câizdir.


6 Nisan 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar