Tahsin Paşanın Hatıraları doğru ve güvenilir bir kaynak mıdır?
Neşredildiği zamanı dikkate alırsak bazı hususlarda rüşveti kelamda bulunmuş olduğu görülür. Bunun haricinde oldukça muteberdir.
22 Şubat 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar