Osmanlı padişahlarının gömleklerinde tılsımlar var, bunlar hakkında bilgi verir misiniz?
Tılsımlı gömlek üzerinde bazı dualar yazılıdır. Harpte zırhın altına giyilir ve inşallah silah işlemez. Muska gibidir.
13 Şubat 2019 Çarşamba
Alakalı Başlıklar