Şâfiî mezhebindeki birisi Hanefî’ye geçse, kılmadığı namazları kaza ederken vitr namazını nasıl kaza eder?
İster Hanefî, ister Şâfiî’ye göre kaza eder. Hanefî’ye göre etmesi münasiptir.


13 Şubat 2019 Çarşamba
Alakalı Başlıklar