Osmanlı Mahkemeleri eserinizde şöyle bir ifade var: "1881 yılında memurlar için bir tekaüd sandığı kuruldu.  ...Memur maaşlarından yüzde beş miktarında yapılan kesintiler sandıkta toplanır; yüzde beş muamele faiziyle Osmanlı Bankası’na yatırılır.” Buradaki ‘muamele faizi’ nedir? 
Muamele satışı yapılarak elde edilen fazlalıktır. Bugünki banka faizi demek değildir.
13 Şubat 2019 Çarşamba
Alakalı Başlıklar