Ulu Hakan kitabında geçen Flora Kordiyle Sultan Abdulhamid Hanın şehzadeliğinde gizlice evlendiği doğru mudur?
Bu kitaptaki bilgilerin bazısı muteber olmadığı gibi; bu bilgi de hayal mahsulüdür.
13 Şubat 2019 Çarşamba
Alakalı Başlıklar