Bir kimsenin malında gasp gibi başkasına ait mallar olsa, bu kimse ölse, vârislerinin ne yapması lâzımdır?
Malı, diğerlerinden ayırt edebiliyorlarsa ve sahibi de belli ise iade etmeleri lazımdır. Malı ayırt edebiliyor, ama sahibini bilmiyorlarsa, sadaka verirler. İkisini de bilmiyorlarsa, bu karışık malı kullanmaları caizdir, denildi.


28 Ocak 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar