Büyük bazı tarihçilerin, Osmanlıların şanına uymayan ithamlarda bulunduğunu görmekteyiz. Bunun sebebi nedir?
Büyük tarihçi dediğiniz kimseler, millî şuurdan mahrum olduğu gibi, bir asır önceki oryantalistlerin yolunda, tarih ilmine hiçbir katkıları olmayan, bilakis tarih ilmini yerinde saydıran, hatta geri kalmasına sebep olan kişilerdir. Münferit şahısların subjektif beyanlarını kat’i bilgi gibi değerlendirmek hatasına düşüyorlar. Kıyıda köşede rastladıkları bir bilgiyi, değerlendirme süzgecinden geçirmeksizin, sırf kanaatlerini desteklediği için büyütüp ortaya atıyorlar. Bu, büyük tarihçiliğe yakışmaz.


28 Ocak 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar