Osmanlı kadısı bir suça hüküm verip de cezanın infaz edilmemesi mümkün müdür?
Mümkündür. Zira mahkemenin vermiş olduğu bedeni cezaların infazı için halifenin tasdiki lazımdır. Hüküm verildikten sonra bile cezanın infazını engelleyen haller ortaya çıkmış olabilir. Kadı, muhakemeyi yapıp, hükmün infazı için dosyayı Dersaadet’e gönderebilir.
28 Ocak 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar