Peygambere söven bir kimse, tövbesi kabul olunmadan idam edilir. Ahkâm-ı İslâmiyenin tatbik edilmediği bir yerde böyle söyleyen bir kimse, tövbe etse, tövbesi kabul olur mu?
Her günahın tövbesi kabul olur. Mürted bile tövbe etse, tekrar Müslüman olur. Hazret-i Peygamber’e sövenin tövbesinin kabul olmaması, dârülislâmda cezadan kurtulamaz manasına gelir. Yoksa dinen tövbesi makbuldür.
28 Ocak 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar