Bir Hanefî’nin namazda iki secde arasında Rabbiğfir lî okuması namazı bozar mı?
Bozmaz. Hatta Hanbelî mezhebinde okunması icab ettiği için, başka mezhebdekilerin de okumasına müstehap demişlerdir. (İbni Abidin)


28 Ocak 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar