Avukatın, müvekkili adına açtığı davalardan veya icra takiplerinden; anapara+faiz üzerinden anlaştıkları vekâlet ücretini alması caiz midir?
Caizdir. Anapara zaten alacaktır. Faiz ise, bu paranın ödenmemesi sebebiyle tahakkuk etmiş gecikme/temerrüd fazlalığıdır. Paranın değer kaybını bile karşılamaktan uzaktır. Bu, alacaklının hakkıdır.


7 Ocak 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar