Sultan II.Mahmud âyânları kaldırdığı halde, Kanun-ı Esasî ile âyânlar meclisi nasıl teşkil edildi?
İkisi aynı değildir. Birincisi taşrada güçlenip fiilen hüküm sürmeye başlayan mütegallibe derebeyleridir. İkincisi parlamentonun senatoya benzeyen ikinci kanadına padişahın  seçtiği hizmet ve meziyetiyle temayüz etmiş parlamenterlerdir.


1 Ocak 2019 Salı
Alakalı Başlıklar