Osmanlı Devleti’nin hududunu gösteren haritalar zaman zaman farklı olabiliyor. Mesela Arabistan yarımadasının iç kısmı veya Afrika’da bazı yerler bu haritalara dâhil edilmemiştir. Bunu nasıl anlamalıdır?
Bunun sebebi iç kısımlarda iskânın seyrek olması ve burada hâkimiyet kurmak ihtiyacı duyulmamış olmasıdır. Devletin sınırları zaman zaman değişmiştir. Haritaların da farklı olması tabiidir. Bazı memleketler eyalet değil, tâbi devlet statüsündedir.
1 Ocak 2019 Salı
Alakalı Başlıklar