Misvak nasıl muhafaza edilir?
Misvak suya konmaz. Dışarıda baş aşağı asılır. Dişe tatbik edileceği zaman ıslatılır. Yukarıdan aşağı ve daha sonra sağdan sola dişlere sürtülür. Ufkî, yani yatay değil; amudî, yani düşey koymak lazımdır. Eskidikçe ucu kesilir; taze kısımları kullanılır.


1 Ocak 2019 Salı
Alakalı Başlıklar