“Allah’a iman akıl yoluyla olur” sözü doğru mudur?
Allah’a iman hem nakil ve hem de akıl yoluyla olur. Yani Allah’ın varlığı hem nakil ve hem de akıl ile ispatlanabilir. Aklı terk edip sadece nakille inanmak taklidî imandır; sahihtir; fakat istidlâli terkettiği için makbul değildir. Kâinatta nizama bakarak akıl yoluyla da iman takviye edilir. Makbul olan, her ikisiyle beraber imandır. Sadece aklî iman sahih ve makbul değildir; zira aklın tasdiki demektir. Felsefecilerin imanı böyledir.
1 Ocak 2019 Salı
Alakalı Başlıklar