Osmanlı Hukuku kitabınızda, “babasını öldüren ve suçu sabit olarak kısas cezasına çarptırılan katili öldüren oğul ta’zir cezasına çarptırılır” diyor. Oğulun kısas olarak öldürülmesi gerekmez mi?
Çünkü cezalandırma hakkı devlete aittir; kendisi bizzat cezayı verdiği için ta’zir cezası alıyor. Öldürülenin kanı hederdir; masumü’d-dem değildir. Zaten öldürülmesi icab eden ve bu hukuken sabit olmuş bir kimsedir. Bu sebeple onu öldüren kısas edilmez.


1 Ocak 2019 Salı
Alakalı Başlıklar