Bankanın avukatlığını yapan, bankanın meşru olmayan işlerinin takibini yapabilir mi?
Bankaların bütün muameleleri gayrımeşru değildir. Kaldı ki böyle olanların bazısına da İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed dârülharbde cevaz vermektedir. Bu kavle göre yapabilir. İbni Abidin, meşru olmayan verginin topanmasında çalışmaya cevaz vermektedir.


21 Haziran 2010 Pazartesi