Osmanlı Devleti zor zamanlarında ölen bir adamın hususi mallarına el koymuş mudur?
Müsadere şer’î hukukta caiz değildir. Ancak suç işlemiş, yolsuzluk yapmışsa malına el konur. Karaborsacılık veya kalpazanlık gibi hallerde de bu mallara el konur; ama piyasa fiyatına satılıp bedeli sahibine ödenir. Osmanlı devlet ricalinin çoğu köle olduğu için, köle ölünce malları sahibine, yani devlete veya padişaha kalır. Bunu bazıları müsadere zannetmiştir. 


16 Aralık 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar