‘Kara Cuma’ denilen indirim gününde dinimizin değerleriyle alay edildiği söyleniyor. Bundan istifade etmek caiz midir?
Kara Cuma’nın İslâmiyet ile hiç alâkası yoktur. 50’lerde Şükran Günü arkasından gelen Cuma gününde polislerin izinleri kaldırılırdı. O sebeple bu güne Kara Cuma adını verdiler. Esnafın, Noel’e doğru tenzilat yaptığı güne de bu isim verilir. Kara, muhasebede kâr manasına gelir. Dükkânlar o gün sabah karanlığında açılıp akşam karanlığına kadar açık olduğu için böyle söylendiğini rivayet edenler de var.
2 Kasım 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar