Mübarek gün ve gecelerde dini kitaplar dağıtmak üzere eş ve dosttan para toplansa, istenilen adette kitap alıp dağıtılsa, hesapta bir miktar para kalsa, bu paranın hükmü nedir?
Parayı hediye ederse mesele yoktur; para, elinde tutana aittir. Vekil ederse, artanı parayı verene vermelidir. Bunu vekâlet ücreti olarak da düşünmek mümkündür. Bu gibi işlere girişmek doğru değildir. Dedikoduyu ve suizannı mûcib olabilir. Parası varsa alıp dağıtmalı veya satmalıdır. Yoksa dua etmelidir.
2 Kasım 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar