Dârülhikme kim tarafından nerede kuruldu?
Mısır’da Fâtımîler kurdu. Hem Ehl-i sünnet ile, hem de Ehl-i sünneti temsil eden Abbasîler ile fikren mücadele etmek için kuruldu.
2 Kasım 2018 Cuma