72 bid’at fırkadan birisinde olup o hal üzere ölen müslüman şefaate mazhar olup veya mağfiret-i ilahiyeye uğrayıp Cennete gidebilir mi?
İmanı varsa, yani itikadı küfre varmamışsa evet. Berika’da yazdığı üzere, ehl-i bid’at da dâhil olmak üzere herkes tevbe ederse veya şefaat-i nebevî veya mağfiret-i ilahiyyeye uğrarsa, cehenneme gitmeyebilir. Şirkten başka her türlü günahın affı mümkündür. Bid’at itikadında olmak, büyük günahlardandır. Zulmen öldürülürse şehid olmaya da mâni değildir.
2 Kasım 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar