Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Hindistan’daki Diyobendî ve Berelvî gibi gruplar Ehl-i Sünnet midir?
Berelviler veya Berileviler, içlerinde bazı taassup sahipleri bulunsa bile, Ehl-i Sünnettir. Diyobendîler ise Ehl-i Sünnetten Vehhâbîye kadar geniş bir yelpaze teşkil eder.


2 Kasım 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar