Câhiz diye bir tarihçi var. Sözleri muteber midir?
Câhiz Şiîdir. Sözleri, bu nazara alınarak değerlendirilmelidir.
2 Kasım 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar