Hazret-i Yusuf ve Hazret-i Musa zamanlarındaki firavunların hangileri olduğu hakkında bir malumat var mıdır?
Akhenaton ve II.Ramses olduğu söyleniyor.
19 Ekim 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar