Sultan Abdülaziz’ın israfa meyyal olduğu, saltanatının ilk zamanlarında Ali ve Fuad paşaların onun bu hususiyetini dizginledikleri; bu sebeple tahttan indirildiği doğru mudur?
Doğru değildir. Padişahı tahttan indiren İngiliz destekli darbeciler, bahane olarak bunu ileri sürdüler. Devletin zaruri masrafları vardır. Rumeli’deki isyanlar ve Rus tehdidi sebebiyle askerî masraflar çok fazlaydı. Padişahın, dünya güçleriyle baş edebilmek için güçlü bir donanmaya sahip olmak hususunda bir fikri vardı. Bu fikir doğru olmakla beraber, donanma kurmak ve yaşatmak çok masraflıdır. Bu politikası, devletin iflasının sebeplerindendir.
19 Ekim 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar