Mehmet Ali Ayni, Milliyetçilik kitabında, Osmanlı’nın Türklüğü red, hatta hakaret ettiğini söylüyor. Bunu nasıl anlamak gerekir?
Aynî’nin bu kitabında muteber olmayan çok yerler vardır. Kendisi bir filozoftur. Nihayet kendi fikirlerini yazmıştır. Zamanın ricaline tabasbus için böyle şeyler yazmıştır. Bu meseleye dair yazılarım vardır.
13 Ekim 2018 Cumartesi
Alakalı Başlıklar