Osmanlılar bugünki İran’dan hangi toprakları fethetmişti?
Tebriz ve kısa bir müddet Irak-ı Acem’den Hemedan’ı elde tuttular.
13 Ekim 2018 Cumartesi
Alakalı Başlıklar