Osmanlı hanedanı dışındaki diğer Müslüman Türk hanedanları devam ediyor mu?
Türk devletleri, önceki hanedan mensuplarını ya ortadan kaldırırlar; ya da halka karıştırırlar. Osmanlılar da böyle yapmışlardır. Gerek Selçuklular, gerek Akkoyunlular, gerekse diğer Anadolu beyliklerinin soyundan gelenler bir müddet taşra aristokratları olarak Osmanlı hizmetine girmişlerdir. Zamanla halka karışmışlardır. Bunlardan bazılarından, meşhur insanlar ve devlet adamları yetişmiştir. Bu sebeple günümüze kadar soylarını takip etmek mümkündür.
13 Ekim 2018 Cumartesi
Alakalı Başlıklar